Jugs

Jugs

Milk jug 1,3-2 litres 30-40€

Teapot 1-2 litres 30-45€

Small milk jug 18€

Cream jug 15€

Oil jug with lid 25€