Jugs

Jugs

Milk jug 1,3-2 litres 35-45€

Teapot 1-2 litres 35-50€

Small milk jug 22€

Cream jug 17€

Oil jug with lid 28€